Sala 1

Velika sala je projektovana kao multifunkcionalna dvorana po svetskim standardima, opremljena najsavremenijom audio i video opremom i predstavlja jedinstven prostor u centru grada, koji je pogodan za organizaciju velikih premijera, festivala, kongresa, seminara ili predavanja, kao i pozorišnih predstava, koncerata, baleta, opera ...

Sedišta u velikoj sali imaju nisko sedenje i visoko sedenje, što omogućava maksimalnu komfornost, pre svega za koncerte i događaje za koje je potrebno stajati. Boja sedišta je tamno siva, uz dodatak manjeg broja sedišta intenzivnijih boja. Sedišta su presvučena najkvalitetnjim materijalom i sadrže višeslojne sunđere. Sedišta su akustično testirana i zadovoljavaju najviše standarde akustike. Sedišta u ložama su prilagodiva uglu gledanja.

Za razliku od prethodne postavke sedišta i raspona između redova, koji je iznosio 85 cm, sa novim razmakom od 100 cm, poseta velikoj sali omogućava dodatni komfor posetiocima I maksimalnu ugodnost. Sedišta su širine 56 cm, što predstavlja gornju granicu standarda.

Velika sala ima 4 glavna ulaza na parteru i dva na balkonu. Širina koridora između sedišta je 1,2 do 1,5 m. Sa 4 ulaza na parteru i 2 ulaza na balkonu puna dvorana se umesto za dosadašnjih 12 minuta, može isprazniti za 5 minuta. Najviše pažnje u rekontrukciji usmereno je upravo ka povećanju akustike u velikoj sali. Bočni zidovi sale, kao i zidovi ispod loža, su obloženi drvenim panelima, čija postavka dodatno utiče na akustičnost.

Projektor u velikoj sali je BARCO 4K HFR, koji predstavlja najnoviji standard za produkciju slike u visokoj rezoluciji. Projektori u ostalih 5 sala su NEC laserske tehnologije.

Dvorana ima instalirano koncertno ozvučenje koje je već posedovala, ali je nadograđeno elementima koji su nedostajali.

U velikoj sali, kao i u malim salama, postavljeno je Silver screen platno (platno presvučeno legurom srebra). Dimenzije platna iznose 13m x 6.6m. Platno se, za događaje koji nisu filmskog karaktera, uklanja unošenjem u zadnji deo bine, dizanjem na jedan od cugova, što je proces koji traje 10 min.

Nova bina u velikoj sali ima dve mogućnosti postavke, sastoji se od fiksne površine I montažno-demontažnog dela. Bina sa manjim obimom zauzima površinu od 16 m dužine i 5,5 m širine. Dodavanjem montažne bine iznad prva tri reda dobija se bina sa proširenim obimom dimenzija 21, 5 m dužine i 10 m širine.

Garderobe za presvlačenje su opremljene po najmodernijim zahtevima u estetskom, komfornom i funkcionalnom smislu.

  • Broj mesta: 1384
  • Projektor: BARCO 4K HFR
  • Velicina platna: 13 x 7 m
  • Zvuk: DOLBY
  • Projektor: VOLFONI 3D